Millaisia virstanpylväitä on esiintynyt suomalaisen tasa-arvon kehityksessä 1940-2010-luvuilla?

Myös 1940-2010-luvuilla suomalaisen tasa-arvon kehityksessä on nähty mielenkiintoisia virstanpylväitä. Kerromme tällä sivulla niistä mielenkiintoisimpia.

1940-1990-lukujen virstanpylväitä

Vuonna 1943 aloitettiin Suomessa lakisääteinen kouluruokailu ja seuraavana vuonna säädettiin äitiys- ja lastenneuvoloita käsittelevä laki. Vuonna 1950 sallittiin abortti, kunhan sille oli lääketieteelliset perusteet. 1961 hyväksyttiin e-pilleri. Vuonna 1970 abortista tuli sallittu myös sosiaalisiin syihin vedoten ja vuonna 1972 ehkäisypalvelujen turvaksi luotiin erityinen laki. TANE eli Tasa-arvoasiain neuvottelukunta perustettiin vuonna 1972 ja päivähoitolaki astui voimaan heti seuraavana vuonna. Seta perustettiin vuonna 1974. Vuonna 1980 laadittiin maamme hallituksen ihkaensimmäinen tasa-arvo-ohjelma ja vuonna 1986 naisille myönnettiin oikeus hoitaa papin virkaa. Vuonna 1990 alle 3-vuotiaat lapset saivat subjektiivisen oikeuden kunnalliseen päivähoitoon. Vuonna 1994 avioliiton sisäisestä raiskauksesta tuli rikos ja vuodesta 1995 alkaen naiset saivat osallistua asepalvelukseen.

2000-luvun virstanpylväitä

Vuonna 2000 naisesta tuli ensimmäistä kertaa Suomen tasavallan presidentti ja vuonna 2003 naisesta tuli puolustusvoimien kapteeni sekä pääministeri. Tasa-arvolaki uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2005. Vuonna 2011 nainen saavutti valtiovarainministerin paikan ja vuonna 2015 säädettiin tasa-arvoinen avioliittolaki, joka tuli voimaan vuonna 2017. Näin suomalainen tasa-arvo on kehittynyt vuosien saatossa erilaisten virstanpylväiden myötä. Kehitettävää on toki vieläkin ja nähtäväksi jääkin, miten tasa-arvo kehittyy maassamme tulevaisuudessa.

aaro Author