Ovatko maahanmuuttajat Suomessa tasa-arvoisia

Puhuttaessa tasa-arvosta puhutaan usein myös eri ihmisryhmien tasa-arvosta. Suomessa onkin aiheellista kysyä, ovatko maahanmuuttajat tasa-arvoisia suomalaisten kanssa.

Erilaiset ennakkoluulot heikentävät maahanmuuttajien mahdollisuuksia uudessa kotimaassaan

Maahanmuuttajia kohtaan esiintyy erilaisia ennakkoluuloja, jotka heikentävät heidän mahdollisuuksiaan uudessa kotimaassaan. Nämä ennakkoluulot elävät valitettavan syvällä ihmisissä ja niihin on vaikea vaikuttaa. Lisäksi maahanmuuttajat helposti leimaantuvat ryhmänä, jos joku ryhmään kuuluvista syyllistyy pahoihin tekoihin. Ennakkoluulot saattavat vaikeuttaa esimerkiksi työn löytämistä. Ne saattavat aiheuttaa myös syrjäytymistä tai tiettyjen ihmisryhmien eristäytymistä. Jos maahanmuuttaja kokee runsaasti vihamielisyyttä kantaväestön taholta, saattaa hän helposti hakeutua ainoastaan omien maanmiestensä seuraan, mikä saattaa aiheuttaa tiettyjen ihmisryhmien eristäytymistä omiin oloihinsa.

Kauniista puheista ja periaatteista huolimatta Suomessa esiintyy valitettavan paljon suoranaista rasismia. Pitkään eristäytyneessä maassa ei kenties ole totuttu erilaisiin ihmisiin ja heidät on kenties koettu jopa uhkana. Kansainvälistyvässä maailmassa olisi kuitenkin hyvä nähdä monikulttuurisuus pikemminkin rikkautena kuin uhkana.

Lukutaidottomuus ja muut puutteet maahanmuuttajan koulutuksessa vaikeuttavat hänen mahdollisuuksiaan uudessa kotimaassaan

Aina kyse ei kuitenkaan ole ennakkoluuloista, vaan toisinaan myös maahanmuuttajan koulutuksessa tai kielitaidossa esiintyvät puutteet saattavat estää hänen työllistymisensä. Osa maahanmuuttajista saattaa olla jopa lukutaidottomia, mikä tekee pelkästään uuden kielen oppimisesta tavallista haasteellisempaa, puhumattakaan työn löytämisestä. Suomen kieltäkään ei ole tunnetusti kovin helppo ottaa haltuun.

aaro Author