Naisten tasa-arvo politiikassa Suomessa ja Euroopassa

Euroopassa on jo pitkään tiedetty, että Suomi on tasa-arvon tunnettu edelläkävijä niin suomalaisessa työelämässä kuin myös politiikassa. Käytännössä asia tarkoittaa, että pätevät koulutetut naiset voivat hakea korkeaa sivistystä ja käytännön sosiaalisia taitoja vaativiin tehtäviin.

Miehet ovat kautta aikojen toimineet hyvää ammattitaitoa ja kokemusta vaativissa poliittisissa tehtävissä, mutta vasta 1950-luvun puolivälin jälkeen ensimmäiset suomalaiset naiset tavoittelivat korkeita poliittisia virkoja kotimaassa ja ulkomailla.

Tunnettuja naispoliitikkoja Suomessa ja Euroopassa

  • Helvi Sipilä

Varatuomari, ministeri ja virkamies Helvi Sipilä toimi YK:n apulaispääsihteerinä vuosina 1972-1980.

  • Tarja Halonen

Otetaan asiaan mukaan käytännön esimerkit Suomesta ja ulkomailta. Oikeustieteen kandidaatti Tarja Halonen on tunnettu lähes kaikkialla maailmassa. Halonen valittiin Suomen presidentiksi maaliskuussa 2000 ja hän toimi kyseisessä virassa kaksi kautta aina vuoteen 2012 asti. Tarja Halonen nautti suosiota yli puoluerajojen.

  • Sanna Marin

Nykyajalta, eli 2020-luvulta loistavana esimerkkinä toimii hallintotieteiden maisteri Sanna Marin on toiminut Suomen suosittuna ja sanavalmiina pääministerinä vuodesta 2019 alkaen. Main on vaativassa tehtävässään ottanut osaa ulkomailla järjestettäviin poliittisiin konferensseihin ja tapaamisiin. Lisäksi Marinin virkakauteen kuuluvia asioita on ollut muun muassa kansainvälinen Covid 19 -virus ja Ukrainassa käytävä Venäjän aloittama sota. Vielä muutama vuosikymmen sitten pätevät naispoliitikot eivät yleisesti toimineet korkeimmissa poliittisissa viroissa.

  • Ursula von der Leyen

Seitsemän lapsen äiti Ursula von der Leyen on luonut loistavan uran politiikassa. Saksalainen kristillisdemokraattinen poliitikko toimii tällä hetkellä Euroopan komission puheenjohtajana. Von der Leyenin tehtäviin kuuluu muun muassa tärkeät energia- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat tehtävät.

Poliitikon työ on vaativaa ja kiireistä

Poliitikko niin kuin kuka tahansa muissakin ammateissa työskentelevä henkilö tarvitsee hyvän ammattitaidon lisäksi oikeat työvälineet . Poliitikon työssä tärkeää on, että sekä menneet ja tulevat tapaamiset ovat tarkkaan laitettu muistiin ja aikataulu pitää tilanteessa kuin tilanteessa. Helppo ja käyttäjäystävällinen Lime technologies -järjestelmä toimii poliitikon “oikeana kätenä” tilanteessa kuin tilanteessa. Tehokkaaseen CRM-järjestelmään pohjautuva Lime technologies -ohjelma tekee työn hallinnan helpoksi ja mukavaksi.

Kiireinen poliitikko voi itse yhdistää järjestelmän toimimaan mukana kulkevien laitteidensa kanssa, kuten yhteistyössä matkapuhelimen ja tietokoneiden kanssa. Tiesitkö, että kätevä Lime technologies -järjestelmä tallentaa tärkeät työtapaamiset, muistiin laittamasi tulevat asiat ja kaikki erityistarpeet, joita työssä tarvitaan. Kannattaa siis kokeilla ja vapaa-aikaan jää paljon enemmän minuutteja harrastaa juuri niitä asioita, joita rakastaa!

Tasa-arvo ja demokratia ovat jokaisen sivistyneen valtion tunnusmerkkejä

Sivistyneessä valtiossa, on se sitten pieni tai suuri toimii hyvä demokraattinen hallinto. Naisten osuus poliittisessa päätöksenteossa parantaa kaikkien kansalaisten oikeuksia ja elämänlaatua. Tasa-arvoisen yhteiskunnan perustekijöitä ovat korkea elintaso, työpaikkojen riittävyys/runsaus ja toimivat koulutus- ja terveydenhuoltomahdollisuudet.

Naisten osuus politiikassa on viime vuosina voimakkaasti kasvanut sekä paikallis-, alue- että kansallisella tasolla.

  • Tärkeät toimivat verkostot

Nykyään miehet ja naiset johtavat politiikkaa samankaltaisin menetelmin. Ennen vain miehet verkostoituivat keskenään, nykyään niin tekevät naisetkin.

Verkostot auttavat tiedonsaannissa-/jakamisessa ja tärkeässä päätöksenteossa yhteisiä asioita koskien. Verkostot myös edistävät tasa-arvoa, johtajuutta ja käytössä olevaa valtaa. Maskuliininen johtamistapa ei enää ole se ainoa oikea, vaan poliittiselta johtajalta vaaditaan korkeaa ammattitaitoa, itsevarmuutta ja rationaalista ajattelua, jotka voivat olla tunnusomaisia kummalle sukupuolelle tahansa.

Yhteiskunnassa tasa-arvo näkyy siinä, että naiset ovat jo pitkään työskennelleet miesvaltaisella alalla, kuten myös miehet naisvaltaisilla aloilla. Naisten hyvin toteutunut tasa-arvo saa toisinaan kolauksia yhteiskunnan puuttuessa työssä käyvien naisten päivähoito-oikeuteen ja varhaiskasvatukseen päivähoitomaksujen kohotessa.

Suomalaisessa eduskunnassa oppositiossa olevat puolueet ja hallitus keskustelevat tasa-arvoisesti puoluepoliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä hyvää hallintotapaa käyttäen.

aaro Author