Toteutuuko lasten harrastustoiminnassa mahdollisuuksien tasa-arvo?

Suomessa on perinteisesti korostettu mahdollisuuksien tasa-arvoa erityisesti koulutuksen saralla, mutta nykyisin esimerkiksi lasten harrastustoiminta on osittain jo niin kallista, että voidaankin kysyä, toteutuuko mahdollisuuksien tasa-arvo todellakin myös tällä saralla vai onko niin, että tiettyjä lajeja voivat harrastaa ainoastaan varakkaiden perheiden lapset, erityisesti kilpatasolle mentäessä? Tietyt lajit ovat harrastajilleen erityisen kalliita Tiettyjen lajien harrastaminen on Suomessa […]

Tasa-arvoa on hyvin monenlaista

Tasa-arvosta puhutaan nykyisin erittäin paljon ja se nostetaan ilmiönä esiin hyvin monissa yhteyksissä. Vaikka Suomea pidetäänkin eräänä tasa-arvon mallimaana, voidaan kuitenkin kysyä, onko suomalainen yhteiskunta aivan niin tasa-arvoinen kuin ehkä ensinäkemältä voisi luulla. Maassamme kyllä puhutaan tasa-arvosta kauniin sanoin, mutta toteutuvatko nämä sanat ja ihanteet kuitenkaan arjen toiminnassa aivan niin hyvin kuin voisi toivoa. Tällä […]

reviewzine