Millaisia virstanpylväitä on esiintynyt suomalaisen tasa-arvon kehityksessä 1940-2010-luvuilla?

Myös 1940-2010-luvuilla suomalaisen tasa-arvon kehityksessä on nähty mielenkiintoisia virstanpylväitä. Kerromme tällä sivulla niistä mielenkiintoisimpia. 1940-1990-lukujen virstanpylväitä Vuonna 1943 aloitettiin Suomessa lakisääteinen kouluruokailu ja seuraavana vuonna säädettiin äitiys- ja lastenneuvoloita käsittelevä laki. Vuonna 1950 sallittiin abortti, kunhan sille oli lääketieteelliset perusteet. 1961 hyväksyttiin e-pilleri. Vuonna 1970 abortista tuli sallittu myös sosiaalisiin syihin vedoten ja vuonna 1972 […]

Millaisia virstanpylväitä on esiintynyt suomalaisen tasa-arvon kehityksessä 1800-1930-luvuilla?

Suomalainen tasa-arvo on kehittynyt erilaisten virstanpylväiden kautta. Esittelemme tällä sivulla muutaman mielenkiintoisimmista virstanpylväistä. 1800-luvun virstanpylväitä Vuonna 1860 aviomiehen kuritusvaltaa ei hyväksytty enää oikeuskäytäntöön kuuluvana asiana, kuten siihen asti oli hyväksytty. Naimattomista 25-vuotiaista naisista tuli täysivaltaisia vuonna 1864 ja yhtäläisen perintöoikeuden naiset saivat vuonna 1878. Suomen Naisyhdistys perustettiin vuonna 1884 ja se vaati naisille äänioikeutta. Ensimmäinen […]

Ovatko maahanmuuttajat Suomessa tasa-arvoisia

Puhuttaessa tasa-arvosta puhutaan usein myös eri ihmisryhmien tasa-arvosta. Suomessa onkin aiheellista kysyä, ovatko maahanmuuttajat tasa-arvoisia suomalaisten kanssa. Erilaiset ennakkoluulot heikentävät maahanmuuttajien mahdollisuuksia uudessa kotimaassaan Maahanmuuttajia kohtaan esiintyy erilaisia ennakkoluuloja, jotka heikentävät heidän mahdollisuuksiaan uudessa kotimaassaan. Nämä ennakkoluulot elävät valitettavan syvällä ihmisissä ja niihin on vaikea vaikuttaa. Lisäksi maahanmuuttajat helposti leimaantuvat ryhmänä, jos joku ryhmään kuuluvista […]

Onko kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella?

Suomessa on perinteisesti oltu ylpeitä siitä, että kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella itselleen mieleinen ammatti. Peruskoulun osalta näin varmasti onkin, koska syrjäseutujenkin lapset pääsevät peruskouluun kattavan koulukyytijärjestelmän ansiosta, mutta onko sittenkään jatko-opintojen osalta? Pohdimme tätä aihetta lyhyesti tällä sivulla. Lukiokirjat maksavat yllättävän paljon Vaikka lukio onkin Suomessa maksuton, aiheuttaa se perheelle […]

Toteutuuko lasten harrastustoiminnassa mahdollisuuksien tasa-arvo?

Suomessa on perinteisesti korostettu mahdollisuuksien tasa-arvoa erityisesti koulutuksen saralla, mutta nykyisin esimerkiksi lasten harrastustoiminta on osittain jo niin kallista, että voidaankin kysyä, toteutuuko mahdollisuuksien tasa-arvo todellakin myös tällä saralla vai onko niin, että tiettyjä lajeja voivat harrastaa ainoastaan varakkaiden perheiden lapset, erityisesti kilpatasolle mentäessä? Tietyt lajit ovat harrastajilleen erityisen kalliita Tiettyjen lajien harrastaminen on Suomessa […]

Tasa-arvoa on hyvin monenlaista

Tasa-arvosta puhutaan nykyisin erittäin paljon ja se nostetaan ilmiönä esiin hyvin monissa yhteyksissä. Vaikka Suomea pidetäänkin eräänä tasa-arvon mallimaana, voidaan kuitenkin kysyä, onko suomalainen yhteiskunta aivan niin tasa-arvoinen kuin ehkä ensinäkemältä voisi luulla. Maassamme kyllä puhutaan tasa-arvosta kauniin sanoin, mutta toteutuvatko nämä sanat ja ihanteet kuitenkaan arjen toiminnassa aivan niin hyvin kuin voisi toivoa. Tällä […]

reviewzine